3.34. W trójkącie ABC dany jest wierzchołek A(- 6, – 2) , środek E(0, – 1) boku AB i wektor overline 8c =[-8,4] . Wyznacz równania kierunkowe prostych, w których zawierają się boki trójkąta ABC.

3.34. W trójkącie ABC dany jest wierzchołek A(- 6, – 2) , środek E(0, – 1) boku AB i wektor overline 8c =[-8,4] . Wyznacz równania kierunkowe prostych, w których zawierają się boki trójkąta ABC.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz