...

3.35. Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fz osią OX, a następ nie współrzędne punktu wspólnego tego wykresu z osią OY, jezeli: a) f(x)=- 2x-7 3 XER b) f(x)=8-2x, XER c) f(x)=4(x-1)(x+2), x = R e) f(x) = x²-12x+36, x = R d) f(x)=(x+5), xER f) f(x)=4x²-9, xЄR

3.35. Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fz osią OX, a następ nie współrzędne punktu wspólnego tego wykresu z osią OY, jezeli:

a) f(x)=- 2x-7 3 XER

b) f(x)=8-2x, XER

c) f(x)=4(x-1)(x+2), x = R e) f(x) = x²-12x+36, x = R

d) f(x)=(x+5), xER f) f(x)=4x²-9, xЄR

Zobacz!