...

3.36. Wyznacz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji ƒ z osią OX oraz współrzędne punktu wspólnego tego wykresu z osią OY (o ile istnieją), jeżeli: b) f(x)=-3x+ 10, x E N a) f(x)=0,5x-8, x = (-xx, 1) c) f(x)=5x-20, x € N d) f(x) = x²+4x+ 4, x = Z e) f(x) = 2(x 4x+3), XE (1+i) Đi 1(x) = x +1, XER

3.36. Wyznacz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji ƒ z osią OX oraz współrzędne punktu wspólnego tego wykresu z osią OY (o ile istnieją), jeżeli: b) f(x)=-3x+ 10, x E N

a) f(x)=0,5x-8, x = (-xx, 1)

c) f(x)=5x-20, x € N d) f(x) = x²+4x+ 4, x = Z

e)

f(x) = 2(x 4x+3), XE (1+i)

Đi 1(x) = x +1, XER

Zobacz!