3.36. Wyznacz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f z osią OX oraz współrzędne punktu wspólnego tego wykresu z osią OY (o ile istnieją), jeżeli: a) f(x) = 0, 5x ^ 2 – 8 , x in(- infty,1) , x in mathbb N c) f(x) = 5x – 20 e) f(x) = – 2(x – 4) * (x + 3) , x in langle1,+ infty) b) f(x) = – 3x + 10 , x in mathbb N d) f(x) = x ^ 2 + 4x + 4 , x in mathbb Z f) f(x) = x ^ 2 + 1 , x in mathbb R

3.36. Wyznacz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f z osią OX oraz współrzędne punktu wspólnego tego wykresu z osią OY (o ile istnieją), jeżeli: a) f(x) = 0, 5x ^ 2 – 8 , x in(- infty,1) , x in mathbb N c) f(x) = 5x – 20 e) f(x) = – 2(x – 4) * (x + 3) , x in langle1,+ infty) b) f(x) = – 3x + 10 , x in mathbb N d) f(x) = x ^ 2 + 4x + 4 , x in mathbb Z f) f(x) = x ^ 2 + 1 , x in mathbb R