...

3.37. Średnia arytmetyczna liczb a, b, c, d jest równa 6, a suma kwadratów tych liczb wynosi 170. Wariancja zestawu danych ka, kb, kc, kd wynosi 58,5. Oblicz k.

3.37. Średnia arytmetyczna liczb a, b, c, d jest równa 6, a suma kwadratów tych liczb wynosi 170. Wariancja zestawu danych ka, kb, kc, kd wynosi 58,5. Oblicz k.

Zobacz!