3.43. Wyznacz wartość parametru m, dla której proste: k-prostopadla do wektora u= 12, -3] i przechodząca przez punkt P(- 1, 6) oraz p / x + y – 5 = 0 in – x + (m + 2) ^ 2 * y – 7 = 0 przecinają się w jednym punkcie.

3.43. Wyznacz wartość parametru m, dla której proste: k-prostopadla do wektora u= 12, -3] i przechodząca przez punkt P(- 1, 6) oraz p / x + y – 5 = 0 in – x + (m + 2) ^ 2 * y – 7 = 0 przecinają się w jednym punkcie.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz