3.45. Wyznacz dziedzinę funkcji f, jeśli: a) d) f(x) = (x + 4)/((x – 1)(x + 3)) f(x) = (3x + 2)/((3x – 4)(5x – 1)) b) e) f(x) = (5x)/(x ^ 2 + 3) f(x) = 1/((x – 9) * x * (x + 5))

3.45. Wyznacz dziedzinę funkcji f, jeśli: a) d) f(x) = (x + 4)/((x – 1)(x + 3)) f(x) = (3x + 2)/((3x – 4)(5x – 1)) b) e) f(x) = (5x)/(x ^ 2 + 3) f(x) = 1/((x – 9) * x * (x + 5))