3.43. Naszkicuj wykres przykładowej funkcji, której dziedziną a) D=(-4,1) cup(1,5) 3.44. Wyznacz dziedzinę funkcji f, jeśli: a) f(x) = (5x – 1)/3 jest zbiór D, b) D=(-3,3) cup\ 4,5\ b) f(x) = (x – 2)/x c) f(x) = (x ^ 2 – 4)/5 jeśli: d) f(x) = (3x + 1)/(x – 2) e) f(x) = 3x ^ 3 – 7

3.43. Naszkicuj wykres przykładowej funkcji, której dziedziną a) D=(-4,1) cup(1,5) 3.44. Wyznacz dziedzinę funkcji f, jeśli: a) f(x) = (5x – 1)/3 jest zbiór D, b) D=(-3,3) cup\ 4,5\ b) f(x) = (x – 2)/x c) f(x) = (x ^ 2 – 4)/5 jeśli:

d) f(x) = (3x + 1)/(x – 2) e) f(x) = 3x ^ 3 – 7