3.48. W prostokącie ABCD dane są: wierzcholek C(2, 4) i wektor overline AB =[4,4] . w y znacz równanie ogólne prostej zawierającej przekątną AC tego prostokąta, jeśli wia domo, że wierzchołek A należy do prostej k: x-y-4 0.

3.48. W prostokącie ABCD dane są: wierzcholek C(2, 4) i wektor overline AB =[4,4] . w y znacz równanie ogólne prostej zawierającej przekątną AC tego prostokąta, jeśli wia domo, że wierzchołek A należy do prostej k: x-y-4 0. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz