3.49. W trójkącie równoramiennym ABC (|AC| = |BC|) dane są: wierzchołek C(- 6, 2) oraz wektory vec CD =[-6,4] ) i overline AB =[-4,-6] , gdzie CD jest wysokością trójkąta popro wadzona z wierzchołka C. Wyznacz równania ogólne prostych, w których zawierają się boki tego trójkąta. Kạt między prostymi

3.49. W trójkącie równoramiennym ABC (|AC| = |BC|) dane są: wierzchołek C(- 6, 2) oraz wektory vec CD =[-6,4] ) i overline AB =[-4,-6] , gdzie CD jest wysokością trójkąta popro wadzona z wierzchołka C. Wyznacz równania ogólne prostych, w których zawierają się boki tego trójkąta. Kạt między prostymi 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz