3.48. Wyznacz dziedzinę funkcji f, jeśli: f(x) = 2/(x ^ 2 – 1) + (5x)/(x ^ 2 + 9) f(x) = (x + 1)/(x ^ 2 + 81) + (x + 15)/(x ^ 2 + 4) f(x) = (x – 6)/((2x + 7) * x ^ 2) – (4x)/(x ^ 2 + 10x + 25) a) c) e)

3.48. Wyznacz dziedzinę funkcji f, jeśli: f(x) = 2/(x ^ 2 – 1) + (5x)/(x ^ 2 + 9) f(x) = (x + 1)/(x ^ 2 + 81) + (x + 15)/(x ^ 2 + 4) f(x) = (x – 6)/((2x + 7) * x ^ 2) – (4x)/(x ^ 2 + 10x + 25) a) c) e)