3.49. Wyznacz dziedzinę funkcji f, jeśli: a) f(x) = sqrt(2x – 16) c) f(x) = 5/(sqrt(9 – 3x)) e) f(x) = sqrt(x + 4) + 1/(sqrt(2x – 5)) b) f) f(x) = 5/(3x – 8) c) f) f(x) = (2x – 7)/(x(x + 8)) f(x) = (x ^ 3 + 2)/((x + 7)(x ^ 2 + 1)) ) f(x) = (4 + x)/(16 – x ^ 2) f(x) = (4 – 5x)/(81 – 9x ^ 2) f(x) = (2x)/(9x ^ 2 – 6x + 1) f(x) = (2x + 5)/(x ^ 2 – 14x + 49) f(x) = (3x + 5)/((x + 3)(x – 1)) – 8/(x ^ 2 – 6x + 9) f(x) = (2x + 1)/(4x ^ 2 – 121) – 5/(x ^ 2 – 2) f(x) = (8x + 3)/(25x ^ 2 – 50) + (x + 9)/(4x ^ 2 – 28x + 49) d) f) b) f(x) = sqrt(8 – 4x) d) f) f(x) = (x + 1)/(sqrt(x + 9)) f(x) = (2x + 3)/(sqrt(7 – x)) – sqrt(x + 2) c) f) c) f)

3.49. Wyznacz dziedzinę funkcji f, jeśli: a) f(x) = sqrt(2x – 16) c) f(x) = 5/(sqrt(9 – 3x)) e) f(x) = sqrt(x + 4) + 1/(sqrt(2x – 5)) b) f) f(x) = 5/(3x – 8) c) f) f(x) = (2x – 7)/(x(x + 8)) f(x) = (x ^ 3 + 2)/((x + 7)(x ^ 2 + 1)) ) f(x) = (4 + x)/(16 – x ^ 2) f(x) = (4 – 5x)/(81 – 9x ^ 2) f(x) = (2x)/(9x ^ 2 – 6x + 1) f(x) = (2x + 5)/(x ^ 2 – 14x + 49) f(x) = (3x + 5)/((x + 3)(x – 1)) – 8/(x ^ 2 – 6x + 9) f(x) = (2x + 1)/(4x ^ 2 – 121) – 5/(x ^ 2 – 2) f(x) = (8x + 3)/(25x ^ 2 – 50) + (x + 9)/(4x ^ 2 – 28x + 49) d) f) b) f(x) = sqrt(8 – 4x) d) f) f(x) = (x + 1)/(sqrt(x + 9)) f(x) = (2x + 3)/(sqrt(7 – x)) – sqrt(x + 2) c) f) c) f)