3.50. Wyznacz zbiór wartości funkcji f, jeśli: a) f(x) = sqrt(3) , D f =\ -4,-3,-2,-1,0,1\ } c) f(x) = sqrt(2x – 1) ) , D f =\ 1,5,13,25\ e) f(x)= 3-log 4 x 5 , f =\ 1 4 , 1 2 ,1,2,4\ f) f(x) = 4 – 6 * 3 ^ (x – 2) , D f =\ -1,0,1,2,3\

3.50. Wyznacz zbiór wartości funkcji f, jeśli: a) f(x) = sqrt(3) , D f =\ -4,-3,-2,-1,0,1\ } c) f(x) = sqrt(2x – 1) ) , D f =\ 1,5,13,25\ e) f(x)= 3-log 4 x 5 , f =\ 1 4 , 1 2 ,1,2,4\ f) f(x) = 4 – 6 * 3 ^ (x – 2) , D f =\ -1,0,1,2,3\