3.51. Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru \ 0,1,2,3,4,5,6,7\ przyporząd kowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 4. Podaj zbiór wartości funkcji f.

3.51. Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru \ 0,1,2,3,4,5,6,7\ przyporząd kowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 4. Podaj zbiór wartości funkcji f.