3.52. Funkcja f każdej liczbie całkowitej ze zbioru porządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Podaj zbiór wartości funkcji f. \ -2,-1,0,4,8,10,13,15\ przy

3.52. Funkcja f każdej liczbie całkowitej ze zbioru porządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Podaj zbiór wartości funkcji f. \ -2,-1,0,4,8,10,13,15\ przy