3.51. Napisz równanie ogólne prostej / równoległej do prostej: a) k * 3x – 2y + sqrt(3) = 0 i przechodzącej przez punkt P(- 1, 1) b) k / 4 * x + 9y = 0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0, 5) c) k / 2 * x – 11 = 01 i przecinającej oś OX w punkcie P(- 4, 0) d) k / y – 5 = 0 i przechodzącej przez punkt P(7, sqrt(2))

3.51. Napisz równanie ogólne prostej / równoległej do prostej: a) k * 3x – 2y + sqrt(3) = 0 i przechodzącej przez punkt P(- 1, 1) b) k / 4 * x + 9y = 0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0, 5) c) k / 2 * x – 11 = 01 i przecinającej oś OX w punkcie P(- 4, 0) d) k / y – 5 = 0 i przechodzącej przez punkt P(7, sqrt(2)) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz