3.52. Dane są równania ogólne prostych kil. Czy proste kil są do siebie prosto padłe? Odpowiedź uzasadnij. a) k / 5 * x + 3y – 2 = 0 b) k / 5 * x + 7 = 0 c) k / 4 * x – 20y + 30 = 0 d) k – 2/3 * x – 3/4 * y + 1 = 0 1: – 15x + 25y + 10 = 0 1: 3y – 2 = 0 1: 15x – 3y – 2 = 0 |:1,5x-1 1 3 y+2 1 5 =0

3.52. Dane są równania ogólne prostych kil. Czy proste kil są do siebie prosto padłe? Odpowiedź uzasadnij. a) k / 5 * x + 3y – 2 = 0 b) k / 5 * x + 7 = 0 c) k / 4 * x – 20y + 30 = 0 d) k – 2/3 * x – 3/4 * y + 1 = 0 1: – 15x + 25y + 10 = 0 1: 3y – 2 = 0 1: 15x – 3y – 2 = 0 |:1,5x-1 1 3 y+2 1 5 =0

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz