3.55. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Na podstawie wykresu odczytaj: a) dziedzinę funkcji f b) zbiór wartości funkcji f c) wartość funkcji f dla argumentu (- 3) d) argument, dla którego funkcja f przyjmuje wartość równą 2.

 3.55. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Na podstawie wykresu odczytaj: a) dziedzinę funkcji f b) zbiór wartości funkcji f c) wartość funkcji f dla argumentu (- 3) d) argument, dla którego funkcja f przyjmuje wartość równą 2.