3.56. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Na podstawie wykresu funkcji f: a) podaj dziedzinę funkcji f zbiór wartości funkcjif c) oblicz wartość wyrażenia f(- 5) f(- 3) + f(1) b) podaj d) odczytaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość równą 3.

3.56. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Na podstawie wykresu funkcji f: a) podaj dziedzinę funkcji f zbiór wartości funkcjif c) oblicz wartość wyrażenia f(- 5) f(- 3) + f(1) b) podaj d) odczytaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość równą 3.