3.58. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Na podstawie wykresu: a) odczytaj dziedzinę funkcji f zbiór c) oblicz wartość wyrażenia (2) [f(6) – f(- 3)] b) podaj wartości funkcji f d) podaj argument, dla którego wartość funkcji f wynosi 3.

 3.58. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Na podstawie wykresu: a) odczytaj dziedzinę funkcji f zbiór c) oblicz wartość wyrażenia (2) [f(6) – f(- 3)] b) podaj wartości funkcji f d) podaj argument, dla którego wartość funkcji f wynosi 3.