3.61. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. +5 -4 y = f(x) -10-98-7 -6 -5 4 -3 -2 -1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 x Na podstawie wykresu: a) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f b) podaj współrzędne punktów, w których wykres funkcji przecina oś wartość funkcji f, o ile istnieją, a także ar c) odczytaj najmniejszą oraz największą gumenty, dla których te wartości są przyjmowane d) uzupełnij zapisy: 1)f(x)=-2 Leftrightarrow 2) f(-1)* log 4 f(0)-f(- pi-2)=………..

3.61. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. +5 -4 y = f(x) -10-98-7 -6 -5 4 -3 -2 -1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 x Na podstawie wykresu: a) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f b) podaj współrzędne punktów, w których wykres funkcji przecina oś wartość funkcji f, o ile istnieją, a także ar c) odczytaj najmniejszą oraz największą gumenty, dla których te wartości są przyjmowane d) uzupełnij zapisy: 1)f(x)=-2 Leftrightarrow 2) f(-1)* log 4 f(0)-f(- pi-2)=………..