3.74. Wyznacz dziedzinę a) d) f(x) = (sqrt(9 – 2x))/3 f(x) = ((3x – 18)(x + 1))/(x ^ 2 – 9) b) f(x) = 9x ^ 2 e) f(x) = x ^ 2 – 6x + 9 0,5 -2 -1 o wyznaczeniu dzie c) f(x) = (4x ^ 2 – 1)/5 f) f(x) = x ^ 2 + 36 funkcji f oraz miejsca zerowe tej funkcji (o ile istnieją). b) e) f(x) = 7/(x – 2) f(x) = (2x ^ 2 – 50)/x c) f(x)= x(4x+1)(x-3) 8x+2 ; f(x) = (x ^ 2 + 8x + 16)/(x ^ 2 + 4x) f)

3.74. Wyznacz dziedzinę a) d) f(x) = (sqrt(9 – 2x))/3 f(x) = ((3x – 18)(x + 1))/(x ^ 2 – 9) b) f(x) = 9x ^ 2 e) f(x) = x ^ 2 – 6x + 9 0,5 -2 -1 o wyznaczeniu dzie c) f(x) = (4x ^ 2 – 1)/5 f) f(x) = x ^ 2 + 36 funkcji f oraz miejsca zerowe tej funkcji (o ile istnieją). b) e) f(x) = 7/(x – 2) f(x) = (2x ^ 2 – 50)/x c) f(x)= x(4x+1)(x-3) 8x+2 ; f(x) = (x ^ 2 + 8x + 16)/(x ^ 2 + 4x) f)