3.75. Wyznacz dziedzinę funkcji f oraz miejsca zerowe tej funkcji (o ile istnieją). a) f(x) = x * sqrt(x – 2) C) f(x) = (x ^ 2 – 6x + 9) * sqrt(4 – x) e) f(x) = ((x – 1)(x ^ 2 + 8))/4 b) d) f) f(x) = ((2x – 3)(x + 5))/(7x ^ 2) f(x) = (x ^ 2 + 1)/(3x – 9) f(x) = (5x ^ 2 – 20)/(sqrt(1 – x)) 9

3.75. Wyznacz dziedzinę funkcji f oraz miejsca zerowe tej funkcji (o ile istnieją). a) f(x) = x * sqrt(x – 2) C) f(x) = (x ^ 2 – 6x + 9) * sqrt(4 – x) e) f(x) = ((x – 1)(x ^ 2 + 8))/4 b) d) f) f(x) = ((2x – 3)(x + 5))/(7x ^ 2) f(x) = (x ^ 2 + 1)/(3x – 9) f(x) = (5x ^ 2 – 20)/(sqrt(1 – x)) 9