3.76. Wyznacz dziedzinę funkcji oraz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) f(x) = (2x ^ 2 – 4x)/(x – 2) f(x) = (x ^ 2 – x)/(x ^ 2 – 2x + 1) b) e) f(x) = 3/(sqrt(3 – x)) f(x) = (x ^ 2 + 5x)/(x ^ 2 + 4) f(x) = (4x ^ 2 + 4x + 1)/(4x ^ 2 – 1) f(x) = (1 – 8x + 16x ^ 2)/(sqrt(4x – 1)) c) f)

3.76. Wyznacz dziedzinę funkcji oraz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) f(x) = (2x ^ 2 – 4x)/(x – 2) f(x) = (x ^ 2 – x)/(x ^ 2 – 2x + 1) b) e) f(x) = 3/(sqrt(3 – x)) f(x) = (x ^ 2 + 5x)/(x ^ 2 + 4) f(x) = (4x ^ 2 + 4x + 1)/(4x ^ 2 – 1) f(x) = (1 – 8x + 16x ^ 2)/(sqrt(4x – 1)) c) f)