3.77. Wyznacz miejsca zerowe funkcji f opisanej wzorem: a) f(x)= c) | -x, jeśli x in(-3,1) x-2, jeśli xe (1,5) f(x)= 4-x^ 2 ,jesi x<1\\ 2x-3,ies|i x in(0,2) x in langle-2,0 rangle b) f(x)= d) [x+1, jeśli x in(- infty,0) |3x, jeśli xe(0, +0) f(x)= 1 x ,iesh x in(0,3)\\ & sqrt x -3, insh x in(3, x in(3,10)

 3.77. Wyznacz miejsca zerowe funkcji f opisanej wzorem: a) f(x)= c) | -x, jeśli x in(-3,1) x-2, jeśli xe (1,5) f(x)= 4-x^ 2 ,jesi x<1\\ 2x-3,ies|i x in(0,2) x in langle-2,0 rangle b) f(x)= d) [x+1, jeśli x in(- infty,0) |3x, jeśli xe(0, +0) f(x)= 1 x ,iesh x in(0,3)\\ & sqrt x -3, insh x in(3, x in(3,10)