...

3.77. Przy okrągłym stole ustawiono 6 jednakowych krzesel. Na ile sposobów może usiąść przy tym stole 6 osób, tak aby a) osoby A i B siedziały obok siebie b) osoby A i B usiadły naprzeciwko siebie c) między osobami A i B siedziała tylko osoba C d) osoby A i B siedziały naprzeciwko siebie i jednocześnie osoby Ci D siedziały naprzeciwko siebie? Uwaga: Dwa rozmieszczenia przy stole uznajemy za różne, jeżeli w tych rozmiesz- czeniach co najmniej jedna osoba ma różnych sąsiadów.

3.77. Przy okrągłym stole ustawiono 6 jednakowych krzesel. Na ile sposobów może usiąść przy tym stole 6 osób, tak aby a) osoby A i B siedziały obok siebie b) osoby A i B usiadły naprzeciwko siebie c) między osobami A i B siedziała tylko osoba C d) osoby A i B siedziały naprzeciwko siebie i jednocześnie osoby Ci D siedziały naprzeciwko siebie? Uwaga: Dwa rozmieszczenia przy stole uznajemy za różne, jeżeli w tych rozmiesz- czeniach co najmniej jedna osoba ma różnych sąsiadów.

Zobacz!