...

3.77 Trójkąt ABC jest równoramienny, w którym AC=BC. Podstawa AB zawiera się w prostej k: 3x−7y+35=0, zaś ramię BC zawiera się w prostej l: 5x−2y−19=0. Wyznacz równanie prostej ,w której zawiera się bok AC tego trójkąta, jeśli wiadomo, że punkt P(−2,0 )należy do boku AC.

3.77 Trójkąt ABC jest równoramienny, w którym AC=BC. Podstawa AB zawiera się w prostej k: 3x−7y+35=0, zaś ramię BC zawiera się w prostej l: 5x−2y−19=0. Wyznacz równanie prostej ,w której zawiera się bok AC tego trójkąta, jeśli wiadomo, że punkt P(−2,0 )należy do boku AC..

Zobacz!

Dodaj komentarz