...

3.79. Dany jest wykres funkcji y = f(x) . Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argu mentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie oraz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne. b) y = fix) 2 4 a) 4 3 2 AY -4 3 -2 y = f(x) 4 – 10 5 6 X -7-6-5 -4 -3 -2 -1 10 2 1 x 2 3 d) c) 4 3 -2 1 d) NY -3 2 1 y = f(x) 3 4 y = f(x) 1 2 3/4 4 -4 3 – 2 – 1 5 X -5 4 – 3 – 2 10 – $ X 2 -4 e) f) AY -4 3 -2 -1 -3 2 +1 y = f(x) 5 6 7 X1 y = f(x) n 2 3 4 5 X 22 5 -4 -3 – 0 -3

3.79. Dany jest wykres funkcji y = f(x) . Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argu mentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie oraz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne. b) y = fix) 2 4 a) 4 3 2 AY -4 3 -2 y = f(x) 4 – 10 5 6 X -7-6-5 -4 -3 -2 -1 10 2 1 x 2 3 d)

c) 4 3 -2 1 d) NY -3 2 1 y = f(x) 3 4 y = f(x) 1 2 3/4 4 -4 3 – 2 – 1 5 X -5 4 – 3 – 2 10 – $ X 2 -4 e) f) AY -4 3 -2 -1 -3 2 +1 y = f(x) 5 6 7 X1 y = f(x) n 2 3 4 5 X 22 5 -4 -3 – 0 -3

Zobacz!