...

3.80. Dany jest wykres funkcji y = f(x) . Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argu mentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne. a) AY +3 +2 10 2 3 b) c) -3 2 1 4 -3 -2 -A0 Y 3 2 1 10 y = f(x) 3 4 X y = f(x) 1 2 3 1 y = f(x) 3 4 X -4 -3 3- 1 2

3.80. Dany jest wykres funkcji y = f(x) . Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argu mentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne. a) AY +3 +2 10 2 3 b) c) -3 2 1 4 -3 -2 -A0 Y 3 2 1 10 y = f(x) 3 4 X y = f(x) 1 2 3 1 y = f(x) 3 4 X -4 -3 3- 1 2

Zobacz!