...

3.81. Dany jest wykres funkcji y = g(x) . Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argu mentów, dla których funkcja g przyjmuje wartości niedodatnie. a) b) c) AY 3 2 -1 4 y t = g(x) -2 -1 10 3D1 y=g(x ) 1 +3 2 i = g(x) -4 -3 -2 -1 4 -4 -3 -2 -1 4 x 4-3 -2 -1 10 -1 1 2 3 4 X -2 -3 -3 Monotoniczność funkcji

3.81. Dany jest wykres funkcji y = g(x) . Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argu mentów, dla których funkcja g przyjmuje wartości niedodatnie. a) b) c) AY 3 2 -1 4 y t = g(x) -2 -1 10 3D1 y=g(x ) 1 +3 2 i = g(x) -4 -3 -2 -1 4 -4 -3 -2 -1 4 x 4-3 -2 -1 10 -1 1 2 3 4 X -2 -3 -3

Monotoniczność funkcji 

Zobacz!