...

3.79. W przedziale wagonu kolejowego jest osiem ponumerowanych r do 8 w dwóch jednakowych rzędach. Do przedziału wchodzą cztery dziewczyny. Julka, Kornelia i Maja oraz czterech chlopaków: Antek, Janek, Kacper i Michaly sposobów te osoby mogą zająć miejsca w przedziale: miejsce a) dowolnie b) tak, aby dziewczęta siedziały na miejscach o numerach parzystych c) tak, aby Julka i Antek siedzieli obok siebie d) tak, aby naprzeciwko siebie siedziały osoby, których imiona zaczynają się tą

3.79. W przedziale wagonu kolejowego jest osiem ponumerowanych r do 8 w dwóch jednakowych rzędach. Do przedziału wchodzą cztery dziewczyny. Julka, Kornelia i Maja oraz czterech chlopaków: Antek, Janek, Kacper i Michaly sposobów te osoby mogą zająć miejsca w przedziale: miejsce a) dowolnie b) tak, aby dziewczęta siedziały na miejscach o numerach parzystych c) tak, aby Julka i Antek siedzieli obok siebie d) tak, aby naprzeciwko siebie siedziały osoby, których imiona zaczynają się tą

Zobacz!