...

3.81. Figura F jest suma dwóch prostych o równaniach: 3x – 4y + 14 = 0 oraz 3x – 4y – 2 = 0 0. Sprawdź, czy podana prosta jest osią symetrii tej figury, jeśli: a) k: 3x – 4y + 6 = 0 c) n / 3 * x – 4y + 14 = 0

3.81. Figura F jest suma dwóch prostych o równaniach: 3x – 4y + 14 = 0 oraz 3x – 4y – 2 = 0 0. Sprawdź, czy podana prosta jest osią symetrii tej figury, jeśli: a) k: 3x – 4y + 6 = 0 c) n / 3 * x – 4y + 14 = 0 

Zobacz!

Dodaj komentarz