...

3.82. Dana jest b) m / 4 * x + 3y + 5 = 0 d) p * 2x + y – 1 = 0 prosta k: 4x – 3y + C = 0 oraz punkt P(- 1, 1) . Wyznacz liczbę C, dla której odległość punktu P od prostej k jest równa: a) 1 b) 15 c) O d) sqrt(7)

3.82. Dana jest b) m / 4 * x + 3y + 5 = 0 d) p * 2x + y – 1 = 0 prosta k: 4x – 3y + C = 0 oraz punkt P(- 1, 1) . Wyznacz liczbę C, dla której odległość punktu P od prostej k jest równa: a) 1 b) 15 c) O d) sqrt(7) 

Zobacz!

Dodaj komentarz