3.83. Dana jest prosta k: 8x-15y+7=0. Wyznacz liczbę a, dla której odległość punktu P(a, 3) od prostej k jest równa: a) 2 b) 0 c) 13 d) 10

 3.83. Dana jest prosta k: 8x-15y+7=0. Wyznacz liczbę a, dla której odległość punktu P(a, 3) od prostej k jest równa: a) 2 b) 0 c) 13 d) 10

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz