...

3.84. Dana jest prosta k – 2x + y + 3 = 0 Wyznacz liczbę a, dla której punkt P leży w odległości 2sqrt(5) od prostej k, jeśli: a) P(1, a) b) P(3a, 4) c) P(a, 2a) d) P(a + 2, a – 1)

3.84. Dana jest prosta k – 2x + y + 3 = 0 Wyznacz liczbę a, dla której punkt P leży w odległości 2sqrt(5) od prostej k, jeśli: a) P(1, a) b) P(3a, 4) c) P(a, 2a) d) P(a + 2, a – 1) 

Zobacz!

Dodaj komentarz