3.85. Dany jest trójkąt ABC, gdzie A(- 2, 3) , B(- 2, 2) ), C(2, 0) . Wyznacz: a) równania ogólne prostych zawierających boki tego trójkąta b) długości wysokości tego trójkąta.

 3.85. Dany jest trójkąt ABC, gdzie A(- 2, 3) , B(- 2, 2) ), C(2, 0) . Wyznacz: a) równania ogólne prostych zawierających boki tego trójkąta b) długości wysokości tego trójkąta.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz