3.86. Dany jest trapez ABCD, gdzie A(3, – 2) , B(3, 3) , C(0, 4) , D(- 15, 4) . a) Które boki trapezu są równoległe? Odpowiedź uzasadnij. b) Oblicz długość wysokości tego trapezu.

3.86. Dany jest trapez ABCD, gdzie A(3, – 2) , B(3, 3) , C(0, 4) , D(- 15, 4) . a) Które boki trapezu są równoległe? Odpowiedź uzasadnij. b) Oblicz długość wysokości tego trapezu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz