...

3.83. Wśród poniższych wykresów znajdują się wykresy funkcji malejących. Wskaż je. a) b) Y c) AY y = f(x) l = f(x) 1 +1 – 1 y = f(x) d) e) f) y = f(x) y = f(x) y = f(x) X X

3.83. Wśród poniższych wykresów znajdują się wykresy funkcji malejących. Wskaż je. a) b) Y c) AY y = f(x) l = f(x) 1 +1 – 1 y = f(x) d) e) f) y = f(x) y = f(x) y = f(x) X X

Zobacz!