3.84. Które z poniższych wykresów są wykresami funkcji monotonicznych? a) b) v = f(x) y = f(x) 1 c) Ar d) y I = f(x) ) y = f(x) -1 1 0 1 0 +1

3.84. Które z poniższych wykresów są wykresami funkcji monotonicznych? a) b) v = f(x) y = f(x) 1 c) Ar d) y I = f(x) ) y = f(x) -1 1 0 1 0 +1