...

3.85. Poniżej są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Podaj maksymalne prze działy liczbowe, w których dana funkcja jest rosnąca. a) AY -3 2 b) AY -3 2 -1 y = f(x) 6 X y = f(x) 1 2 3 4 -1 5 6 X -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 2 3 4 -6 -5 4 3 -2 -1 c) AY 4 3 3 -2 -1 d) AY -4 3 y = f(x) y = f(x) -6 -5 -A-3 -2 -1 -1 10 -6-5-4 -3-2 -1 3 4 5 6 X -11 -2 2 3 4 5 6 X -2

3.85. Poniżej są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Podaj maksymalne prze działy liczbowe, w których dana funkcja jest rosnąca. a) AY -3 2 b) AY -3 2 -1 y = f(x) 6 X y = f(x) 1 2 3 4 -1 5 6 X -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 2 3 4 -6 -5 4 3 -2 -1 c) AY 4 3 3 -2 -1 d) AY -4 3 y = f(x) y = f(x) -6 -5 -A-3 -2 -1 -1 10 -6-5-4 -3-2 -1 3 4 5 6 X -11 -2 2 3 4 5 6 X -2

Zobacz!