...

3.86. Poniżej są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Podaj maksymalne prze dziaty , w których każda z funkcji jest: rosnąca, malejąca, stata. a) 1 Y 3 -2 1 b) 3 1 y = f(x) y = f(x) 6 X -5 A 3-2 6 X 5-4-3-2 19 3 c) d) LA 3 -2 -1 3 2 1 y = f(x) 4 5 y=f(x ) 4 5 6 3 6 X 54-3-2 -5 -4 -3 -2-1 2 3 X -5 e) Y 5 4 +2 -1 0 f) 4 3 +2 1 01 ? ا ب y = f(x) 6 -5 -4 -3 -2 -1 y = f(x) 4/5 2 3 4 5 7 X -5 -4 – 3 –1 6 X -2 Funkcje różnowartościowe

3.86. Poniżej są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Podaj maksymalne prze dziaty , w których każda z funkcji jest: rosnąca, malejąca, stata. a) 1 Y 3 -2 1 b) 3 1 y = f(x) y = f(x) 6 X -5 A 3-2 6 X 5-4-3-2 19 3 c) d) LA 3 -2 -1 3 2 1 y = f(x) 4 5 y=f(x ) 4 5 6 3 6 X 54-3-2 -5 -4 -3 -2-1 2 3 X -5 e) Y 5 4 +2 -1 0 f) 4 3 +2 1 01 ? ا ب y = f(x) 6 -5 -4 -3 -2 -1 y = f(x) 4/5 2 3 4 5 7 X -5 -4 – 3 –1 6 X -2 Funkcje różnowartościowe 

Zobacz!