3.83. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że jej zbio rem wartości jest przedział (- infty,6 rangle , największa wartość funkcji f w przedziale langle-7,-5) jest równa 4, a osią symetrii wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu . x + 3 = 0 Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że jej miej scami zerowymi są liczby 1i – 3 jest równa -8. , a najmniejsza wartość funkcji f w przedziale langle-2,0 rangle

 3.83. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że jej zbio rem wartości jest przedział (- infty,6 rangle , największa wartość funkcji f w przedziale langle-7,-5) jest równa 4, a osią symetrii wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu . x + 3 = 0 Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że jej miej scami zerowymi są liczby 1i – 3 jest równa -8. , a najmniejsza wartość funkcji f w przedziale langle-2,0 rangle