3.84. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że jej miej scami zerowymi są liczby 1i – 3 jest równa -8. , a najmniejsza wartość funkcji f w przedziale langle-2,0 rangle

3.84. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że jej miej scami zerowymi są liczby 1i – 3 jest równa -8. , a najmniejsza wartość funkcji f w przedziale langle-2,0 rangle