...

3.88. Na rysunku są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Która funkcja jest różnowartościowa, a która nie jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij. a) b) y = f(x) -5-4-3-2-1 3 2 1 4 5 X 1 -2 -3 y = x)\ c) d) y = f(x) -5-4-3-2-1 3 +2 1 10 -1 y = f(x) -5 -4 -3 2-1 2 3 5 X 1 -2 2 3 4 5 – -4 e) A Y -4 3 2 F1 10 -1 f) y = f(x) y = f(x) ++ 3 4 -1 -D1 -2 1 -2 -3 23 4 5 X -54 -2 -1 2 5 X

3.88. Na rysunku są przedstawione wykresy pewnych funkcji. Która funkcja jest różnowartościowa, a która nie jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij. a) b) y = f(x) -5-4-3-2-1 3 2 1 4 5 X 1 -2 -3 y = x)\ c) d) y = f(x) -5-4-3-2-1 3 +2 1 10 -1 y = f(x) -5 -4 -3 2-1 2 3 5 X 1 -2 2 3 4 5 – -4 e) A Y -4 3 2 F1 10 -1 f) y = f(x) y = f(x) ++ 3 4 -1 -D1 -2 1 -2 -3 23 4 5 X -54 -2 -1 2 5 X 

Zobacz!