3.89. Na poniższym rysunku są przedstawione wykresy pewnych funkcji, które nie są różnowartościowe. Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów wartość funkcji f jest równa 4. a) AY -5 4 -3 2 1 b) Y -4 -3 -2 y = f(x) y = f(x) 3-2-1 -6 -5 -4 -3 -2 4 -5 4 3 2 1 -2 3 2 3 4 5 6 X -2 3

3.89. Na poniższym rysunku są przedstawione wykresy pewnych funkcji, które nie są różnowartościowe. Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów wartość funkcji f jest równa 4. a) AY -5 4 -3 2 1 b) Y -4 -3 -2 y = f(x) y = f(x) 3-2-1 -6 -5 -4 -3 -2 4 -5 4 3 2 1 -2 3 2 3 4 5 6 X -2 3