3.90. Sprawdź, które z poniższych funkcji są różnowartościowe. a) f(x) = |x – 1| – 1 , gdzie x in\ -1,0,1,2,3,4\ b) f(x) = (x + 2)/(x – 3) gdzie x in\ -3,-2,-1,0,2\ c) f(x) = x ^ 3 – x , gdzie x in\ -2,-1,0,1,2,3\ d) f(x) = – 2x ^ 2 + 4 , gdzie x in\ -3,-2,-1,0,1\ , jeśli x in\ -3,-2,-1,0\ ) f(x)= (x-1)&-2|&3\\ x,jesli x in(0,+ infty) (x)= x,|es||x<\\ sqrt x ,jes|i x in(0,+ infty) infty,0 ) e) f) )

3.90. Sprawdź, które z poniższych funkcji są różnowartościowe. a) f(x) = |x – 1| – 1 , gdzie x in\ -1,0,1,2,3,4\ b) f(x) = (x + 2)/(x – 3) gdzie x in\ -3,-2,-1,0,2\ c) f(x) = x ^ 3 – x , gdzie x in\ -2,-1,0,1,2,3\ d) f(x) = – 2x ^ 2 + 4 , gdzie x in\ -3,-2,-1,0,1\ , jeśli x in\ -3,-2,-1,0\ ) f(x)= (x-1)&-2|&3\\ x,jesli x in(0,+ infty) (x)= x,|es||x<\\ sqrt x ,jes|i x in(0,+ infty) infty,0 ) e) f) )