3.91. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej różnej od zera przyporządkowuje jej od wrotność. Czy funkcja ta jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

3.91. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej różnej od zera przyporządkowuje jej od wrotność. Czy funkcja ta jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.