3.92. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje liczbę do niej przeciw ną. Czy funkcja ta jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

3.92. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje liczbę do niej przeciw ną. Czy funkcja ta jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.