3.93. Funkcja f każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Czy funkcja ta jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

3.93. Funkcja f każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Czy funkcja ta jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.