3.94. Kiedy funkcja monotoniczna jest funkcją różnowartościową? Odpowiedź uza sadnij. Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu

3.94. Kiedy funkcja monotoniczna jest funkcją różnowartościową? Odpowiedź uza sadnij. Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu